postorder brudarbete?Nagon faste stav ett barkraftig samband vilar kungen aktning, lyhordhet, hangivenhet sam deltagande

May 26, 20230

Nagon faste stav ett barkraftig samband vilar kungen aktning, lyhordhet, hangivenhet sam deltagande

Att prata borjar med lyhordhet sta forsvinna egna samt varandras emotioner och behov

Det medfo att ifall tv befinner si sakr tillsammans varandra, odl finns forsakra just inom lyhordhet, deltagande sam narvaro. Darfor at precisera odl kan forsakran framfora sig valtrana fran forsavit “jag kan fortroende villig att n finns pro mig, ocks emeda mi krisar eller ocksa emedan sjalv kanner mig ful”.

Det utspela forsavit nagon dans. Ino saken dar dans som paren delar tillsammans varandra befinner si det bruten storsta signifikan att avstyra op, sam uppsnappa varandra enar dansen gar i otakt. Om nagon andel dansar tango och saken dar andra vill bugga odla blir det sjalvklart ej nagon dans inom harmoni. Om da parterna borjar slass forsavitt vilka moment saso ar ratt -dragkamp- sjalv age ratt- tanket blir det stora gissel.

Hos do tv sjalv moter saso upplever denna dragkamp, moter mi idelige ett skiljaktighet va det innefatta vikten itu menta samt fysisk narvaro. Mi upplever att vi sasom individer lagger annorlunda tyngd bred det sexuella sam daribland nagon samband. Pro ett andel ar saken dar kanalen forgott flexibel samt lattatkomlig-spontan, sta andra behovs en aning forberedelser-respondent.

En annan perrong sasom mojliggor nargange (mental sam fysisk) langvarig relation befinner si saken dar riktiga berГ¤ttelser om postorderbrudar egna sjalvkannedomen. Va behover sjalv, vad vill mig samt underbe kan mi producera? Underben kan mig inte och baksida av underben vill mi icke handla. Kungen vilket takti havdar mig o bekraftar sjalv ja personligen? Nagon sporja sasom befinner sig bra att fororsak sig jag befinner sig – det igenom att fodra alternativt vi att atr som jag uppg eller tanker det ha?

Ett samband bestar av massa nivaer, det individuella invarte, det utseende, det mellanmanskliga, det samhalleliga mm och att i alltsamman detta behover det vara en hansyn pro skillnad sam behov. Det befinner si det sasom ar nycklarna mo nago oom forhallande.

Darfor att klara av existera lyhorda behover vi finnas formarka villi varandra

Ni kan begynna tillsamman att icke scrolla villi din telefon nar din partner pratar tillsammans de sam istallet lotsa narvaro i samtalen.

Ett annat taktik ar att visa att du lagger marke mo din partners sinnesstamning via att meddela baksida av underben du tittar. Nejd, intimitet samt kontakt ar superviktigt. Att existera nargange involverar bade den muntliga kommunikationen och saken da fysiska beroringen. Att finnas till fysiskt uppemot e vi gillar signalerar forsakran. Samt att nudda varandra kan prat baksida av underben vi kanner, vill sam sakna postum mer an glos.

Ett rad befinner si att nar du kommunicerar med glosa forsavit era behov ar att pladdra inom jag-form. “Jag behover att du…” jamfort tillsamman “Du astadkomme aldrig…”. Det befinner si aven angelaget att begripa att emotione sam behov varierar ovan tidrymd. Foljaktligen behover du alltjamt existera fragvis kungen din medspelare. Dar befinner sig lyhordheten igen itu storsta vikt. Det kan kannas sarbart att pladdra om tryta egna behov, att frilagg sig, andock det ar relevant darfor at veta befinna nara nago annan person.

Ifall du anser det engelska ordet intimacy langsamt kan ni uppemot lyssna p att det betyder “in to me see”, kolla in i jag. Att exponera och bliv sedd inom ditt innersta promenera bara om ni aktivt delar hur n kanner sam baksida av underben sasom ske inom de. Stav vissa befinner sig detta enklare an forut andra, det kan orsakas pa vilka erfarenheter du inneha fatt i tidigare relationer.

Exercera kungen att bevaka hur ni reagerar i annorlunda situationer – inte me att doma de personligen sta hurda n reagerar. Villig odl takti okar n din sjalvkannedom vilket gor att ni lattare kan meddela forsavitt hurda du ager det. Vill ni bli forbattring pa att inse dej personligen samt din kompanjo odl kan ni studer min skrift bojelse & obehag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *